Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Osoblažsku – e-katalog

Od Slezske Pavlovice

Webová interaktivní aplikace Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Osoblažsku (e- katalog) vznikl v rámci projektu „Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku“ podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem e–katalogu je zprostředkovat informace obyvatelům sociálně vyloučené lokality Osoblažska o sociálních a návazných službách s regionální i nadregionální působností. http://kss.osoblazskycech.cz/index.php

Tříkrálová sbírka

Od Slezske Pavlovice

Ten nejkrásnější pocit můžeme zažít  vždy,  když  DÁVÁME. Bohužel letošní rok je poznamenán různými opatřeními z důvodu pandemie Covidu 19. Sdružování více jak 2 osob mimo domov se dotklo i Tříkrálové sbírky. Naší malí koledníci byli připraveni chodit od domu k domu a zvěstovat narození Ježíše Krista, napsat na dveře K+M+B, popřát požehnaný rok, zdraví a hlavně…

Aktualizace autobusových spojů – od 13.12.2020 do 11.12.2021

Od Slezske Pavlovice

Aktualizace jízdních řádů ve spoji č. 831 a 832 Společnost Transdev  Morava s.r.o. posílila na naši žádost nové spoje č. 831 a č. 832. A to spoj č. 831, v 9.43 hod. z Osoblahy do Slezských Pavlovic. Tento spoj původně končil v Osoblaze, ale nyní je prodloužen až do Slezských Pavlovic. Další nový spoj č.…

Likvidace použitých potravinářských olejů

Od Slezske Pavlovice

Oznámení! Dle novely vyhlášky č. 321/2014 Sb.o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadů je obec povinna zajistit občanům možnost likvidace jedlých olejů a tuků z domácností. Proto jsme Vám ve spolupráci s firmou Trafin Oil zjistili popelnici pro likvidaci rostlinných olejů. Popelnice se nachází v prostorách KD u sběrného dvoru. 

Ověřování podpisů a listin

Od Slezske Pavlovice

Naše obec nabízí službu a to ověřování podpisů a listin. Pokud tedy potřebuje ověřit svůj podpis, či potřebujete ověřit nějakou listinu (plnou moc, smlouvu, aj.), můžete od letošního roku přijít na Obecní úřad ve Slezských Pavlovicích. Ověřit podpis či listinu můžete vždy v úřední den v pondělí od 9.00 – 11.00 hod. popř. dle telefonické…