Vítejte v naší obci!

Otevírací doba obecního úřadu

OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU SLEZSKÉ PAVLOVIC1

Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v:

  1. omezení osobního kontaktu
  2. a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického ¨
  3. b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; či upřednostní elektronická komunikace
  4. c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,
  5. d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu.
  6. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; Plné znění nařízení vlády zde: http://www.slezskepavlovice.cz/wp-content/uploads/2015/06/KO_Usnesen%C3%AD-vl%C3%A1dy.pdf