Ten nejkrásnější pocit můžeme zažít  vždy,  když  DÁVÁME. Bohužel letošní rok je poznamenán různými opatřeními z důvodu pandemie Covidu 19. Sdružování více jak 2 osob mimo domov se dotklo i Tříkrálové sbírky. Naší malí koledníci byli připraveni chodit od domu k domu a zvěstovat narození Ježíše Krista, napsat na dveře K+M+B, popřát požehnaný rok, zdraví a hlavně předat dětské úsměvy a radost. Při této příležitosti nabídli možnost přispět peněžitou částkou, jako dar pro potřebné. Charita, která sbírku pořádá pečlivě rozděluje výtěžek dle daného klíče. Největší částka zůstává tam, kde se sbírka uskutečňuje. Proto, pokud se rozhodnete hned v prvních dnech nového roku přispět na dobrou věc a přidat se k dárcům tradiční Tříkrálové sbírky, bude možnost  přispět do pokladniček, které budou rozmístěny v kostele, na obecním úřadě a v obchodě. Budete mít možnost si vzít kousek posvěcené křídy, kalendářík a cukřík. Krnovská charita vám upřímně děkuje a věří, že vzájemnou pomocí, láskou a důvěrou v Boží pomoc vše v  tom novém roce 2021 zvládneme.

Přispět lze také využitím online kasičky na www.trikralovasbirka.cz nebo do pokladničky v obchodě paní Konvičkové.