113020293_3163667547033860_1904898900619058188_o

Webová interaktivní aplikace Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Osoblažsku (e- katalog) vznikl v rámci projektu „Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku“ podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem e–katalogu je zprostředkovat informace obyvatelům sociálně vyloučené lokality Osoblažska o sociálních a návazných službách s regionální i nadregionální působností. http://kss.osoblazskycech.cz/index.php