Dne 13. září bude probíhat svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svůj odpad můžete od 1.9. do 12.9. 2021 v časech od 8.00 do 15.00 hod. dovážet na sběrné místo u kulturního domu. V případě nevyhovujícího termínu, lze domluvit náhradní termín u starostky obce. Oblečení a pneumatiky na sběrné místo nevyvážet.

.