OZV PLATNÉ
1/2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu

OZV o místním poplatku za obecní SOH

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

OZV o místním poplatku za obecní SOH

2/2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

3/2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu

OZV o místním poplatku ze psů

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

OZV o místním poplatku ze psů

OZV ZRUŠENÉ OZV zrušené
1/2012 OZV O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU HROMAŽĎOVÁNÍ  OZV_O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽ.
1/2013 OZV O VOLNÉM POHYBU PSŮ OZV pohyb psů
2/2013 OZV O ODPADECH OZV odpady
3/2013 OZV O UŽÍVÁNÍ

VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 

OZV užívání veřej. prostranství
4/2013 OZV  O MÍSTNÍM POPLATKŮ ZE PSŮ OZV pes poplatek
1/2015 OZV O TŘÍDĚNÍ ODPADU OZV O TŘÍDĚNÍ ODPADU
2/2015 OZV O KOMUNITNÍM KOMPOSTOVÁNÍ OZV O KOMUNITNÍM KOMPOSTOVÁNÍ
1/2016 OZV O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ ozv_5_2016_o-mistnim-poplatku-ze-psu