Vítejte v naší obci! Stránky ve výstavbě, omlouváme se za případné problémy...

Trošku z historie Slezských Pavlovic

První písemná zpráva o obci je z roku 1267. Jižně od obce Slezské Pavlovice, u silnice do Osoblahy vznikla kdysi nevelká osada Závsí. V katastru obce byly nalezeny zlomky nádob, 910-original-002-kultura-knovizska-doba-bronzova-1200-750-bcpocházející ze starší doby bronzové. Později nalezený střep nádoby s vlnovkou pochází z 10. století a je dokladem slovanské zemědělské osady té doby. Obec Slezské Pavlovice byla původně obývána výlučně německým obyvatelstvem a nesla název Německé Pavlovice. Po poválečném odsunu Němců byla roku 1947 přejmenována na svůj současný název. Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo ze Slezských Pavlovic i celé oblasti vysídleno, dosídlení bylo jen částečné, takže počet obyvatel klesl na méně než polovinu. Zastavěným územím obce protéká Pavlovický potok, který pramení v sousedním Polsku. Pod obcí protéká tok Pavlovickým rybníkem, který má plochu 6 ha. Jižní částí území protéká říčka Prudnik, která přitéká z Polska a za Osoblahou se vrací zpět na území Polska. Prudnik je  zařazen mezi vodohospodářsky významné toky.

Znak obce
znak-Slezské-Pavlovice-copy Znak obce Slezské Pavlovice představuje černý jednorožec ve zlatém štítě, ležící na červené kouli se stříbrnou lilií. Lilie je převzata ze starých pečetních znamení Slezských Pavlovic z let 1743 a 1796 a figurka jednorožce je převzata z erbu rodu Mattencloit, jenž držel panství Německé Pavlovice od roku 1766 a zbudoval zde pozdně barokní zámek. Barvy znaku – zlatá, černá a červená – patří mezi symbolické barvy Slezska.

 

Zdroj foto: http://kvmuz.cz/typ/archeologie/archeologicke-nalezy-keramika