Vítejte v naší obci!

Trošku z historie Slezských Pavlovic

Něco málo z historie 

Slezské Pavlovice patří mezi nejsevernější obce Moravskoslezského kraje. Jsou svírány ze tří stran hranicí s Polskem, jen na jih vede jediná příjezdová cesta z Osoblahy a Hlinky – Rylovky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267 a to konkrétně v listině Bruna ze Schauenburku. Původní osídlení však sahá až do starší doby bronzové, neboť jsou zde důkazy nalezených střepů z nádob pocházejících z této doby. Slezské Pavlovice vznikaly také z původní obce Závsí, která se nacházela jižněji od současné polohy obce směrem na Osoblahu.Původně byla obec obývána německým obyvatelstvem a nesla název Německé Pavlovice (Deutschpaulowitz). Po poválečném odsunu Němců byla roku 1947 přejmenována na svůj současný název. Obcí protéká Pavlovický potok, který pramení do sousedního Polska a jižní částí území protéká říčka Prudnik z Polska, který je zařazen mezi vodohospodářsky významné toky.

Znak obce
znak-Slezské-Pavlovice-copyZnak obce Slezské Pavlovice představuje černý jednorožec ve zlatém štítě, ležící na červené kouli se stříbrnou lilií. Lilie je převzata ze starých pečetních znamení Slezských Pavlovic z let 1743 a 1796 a figurka jednorožce je převzata z erbu rodu Mattencloit, jenž držel panství Německé Pavlovice od roku 1766 a zbudoval zde pozdně barokní zámek. Barvy znaku – zlatá, černá a červená – patří mezi symbolické barvy Slezska.

 

Zdroj foto: http://kvmuz.cz/typ/archeologie/archeologicke-nalezy-keramika