Vítejte v naší obci!

Z historie i současnosti obce

Něco málo z historie 

910-original-002-kultura-knovizska-doba-bronzova-1200-750-bcSlezské Pavlovice patří mezi nejsevernější obce Moravskoslezského kraje. Jsou svírány ze tří stran hranicí s Polskem, jen na jih vede jediná příjezdová cesta z Osoblahy a Hlinky – Rylovky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267 a to konkrétně v listině Bruna ze Schauenburku. Původní osídlení však sahá až do starší doby bronzové, neboť jsou zde důkazy nalezených střepů z nádob pocházejících z této doby. Slezské Pavlovice vznikaly také z původní obce Závsí, která se nacházela jižněji od současné polohy obce směrem na Osoblahu.Původně byla obec obývána německým obyvatelstvem a nesla název Německé Pavlovice (Deutschpaulowitz). Po poválečném odsunu Němců byla roku 1947 přejmenována na svůj současný název. Obcí protéká Pavlovický potok, který pramení do sousedního Polska a jižní částí území protéká říčka Prudnik z Polska, který je zařazen mezi vodohospodářsky významné toky.

Současné Slezské Pavlovice

Obec Slezské Pavlovice leží v Severomoravském kraji, okrese Bruntál. Území obce Slezské Pavlovice se nachází v Osoblažském výběžku. Ze tří stran je obec obklopena státní hranicí s Polskem. Obec se nachází 5 km severně od Osoblahy, 24 km od Města Albrechtic, 37 km od Krnova.Obcí protéká Pavlovický potok, který pramení do sousedního Polska a jižní částí území protéká říčka Prudnik z Polska, který je zařazen mezi vodohospodářsky významné toky. 

GPS: 50.3120839N, 17.7029622Emapa (1)

 

 

 

Trvalý postupný pokles počtu obyvatel vykazuje obec již od roku 1869. K výraznému poklesu došlo po druhé světové válce, po odsunu Němců. Od roku 1950 se počet obyvatel pohybuje od 230 do 220. V současné době počet obyvatel – 224.

Znak obce

Znak obce Slezské Pavlovice představuje černého jednorožce ve zlatém štítě, ležícího na červené kouli se stříbrnou lilií. Lilie je převzata ze starých pečetních znamení Slezských Pavlovic z let 1743 a 1796 a figurka jednorožce je převzata z erbu rodu Mattencloit, jenž držel panství Německé Pavlovice od roku 1766 a zbudoval zde pozdně barokní zámek. Barvy znaku – zlatá, černá a červená – patří mezi symbolické barvy Slezska.

znak-Slezské-Pavlovice-copy