Pamětihodnosti v obci

Na území Slezských Pavlovic se nacházejí řada zajímavých historických objektů. Již ve 14. století patrně stála na území obce tvrz, kterou spravoval jistý Jindřich z Fulštejna. V roce 1557 se tato tvrz dočkala přestavby na renesanční zámek, a to díky Supům z Fulštejna a následně v roce 1776 došlo k další přestavbě – tentokrát na zámek barokní – na popud Jana z Mattencloitu, který se stal novým majitelem zámku. V průběhu 19. století byla k zámku přistavěna terasa a také menší park. Rodu Mattencloitů zámek patřil až do roku 1923, kdy přešel pod správu rodiny Justových, kteří zámek vlastnili až do konce druhé světové války. Poté se o něj staral stát a sloužil jako zásobárna zdravotních potřeb či jídelna. V 60. letech se zámek dočkal menší opravy, park však téměř zanikl. V dnešní době je zámek v soukromém vlastnictví a těší se celkové přestavbě do původní podoby.

Další dominantou obce je filiální pseudogotický kostel sv. Ondřeje pocházející z 2. poloviny 19. století. Svou hodnotu má také barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 2 pol. 18. století či pomník obětem první světové války. Dříve se v katastru obce nacházel také Švédský sloup, který pochází z roku 1633 a byl vybudován tehdejším majitelem Slezských Pavlovic Johannem Gottfriedem Kotulinskim jako díkuvzdání za odchod švédských vojsk. Původně byl pět metrů vysoký trojboký obelisk vybudován při severní hranici Slezských Pavlovic, ale při úpravě státních hranic s Polskem v roce 1959 se sloup ocitl na polském území.

(Foto: Kostel sv. Ondřeje, Socha sv. Jana Nepomuckého, Pomník padlým, postavený obětem první světové války 1914-1918, Švédský sloup)   

kostelsochapomnikšvédský slou

Přírodní rezervace 

V okolí Slezských Pavlovic můžeme také nalézt krásné přírodní rezervace Džungle a Pavlovický rybník. Džungle se vyznačuje výskytem vzácných druhů dubů, olší, vrb, mokřadů či sněženek podsněžníku. Rezervace kolem Pavlovického rybníka pak byla zřízena díky dalším vodním a mokřadním ekosystémům, které slouží pro hnízdící odlétající ptactvo. Raritou přírodní rezervace jsou žijící chráněné druhy živočichů jako například jeřáb popelavý, volavka bílá, ledňáček říční, konipas luční, orel mořský, moták lužní, kuňka ohnivá, či silně ohrožený chřástal vodní, pisík obecný a jiné vzácné druhy živočichů.

Pavlovický rybník (Foto poskytl  Přemyslovský dvůr)

f9

(Fotografie pořízené z okolí Slezských Pavlovic: Pavlovický rybník s labutěmi, Volavka, Orel mořský, Strakapoud) 

14859911_920048944795323_1308174264349187875_o20157689_1094991570634392_6790485331812362333_o14205952_884321708368047_440991733461771395_o17191763_1006573409476209_1013625122757502447_o

Další obyvatelé Džungle (patřící mezi ohrožené živočichy)

Jeřáb popelavý, Pisík obecný, Morčák velký, Chřástal vodní)

jeřáb popelavýpisík obecnýmorčák velkýchřástal vodní