Něco málo o ČSŽ

Český svaz žen (ČSŽ) je nevládní ženská organizace, která má přes osmnáct tisíc členek sdružených ve více než 700 základních organizacích. Je to moderní a efektivní organizace fungující převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen. Ústředí má v Praze a čtrnáct krajských středisek v celé České republice.

ČSŽ ve Slezských Pavlovicích

Ve Slezských Pavlovicích vznikl svaz v roce 2007. První předsedkyní byla zvolená paní Badurová Kristýna a čítal okolo 30 členek. Hlavní myšlenkou založení svazu ve Slezských Pavlovicích bylo nabídnou místním občanům pestřejší podmínky pro kulturní a společenské vyžití. Členky svazu žen připravovaly a stále připravují různorodé akce, které se staly již tradičními (např. silvestrovské oslavy, karneval pro děti, plesy, pálení čarodějnic, badmintonový turnaj, Velký pavlovický den, aj.). Založili také novou taneční skupinu Westay baby, se kterou vystupují při různých příležitostech. V současné době svaz čítá 20 členek v čele s paní Miluši Sitkovou a  stále aktivně podílí a obohacuje kulturně společenské vyžití v obci. 

deti212695065_447366078802710_1314097735291023677_o721443238_1531200133611646_133755780_n