Vítejte v naší obci! Stránky ve výstavbě, omlouváme se za případné problémy...

Památky a turistické zajímavosti

Zámek

Zámek pochází z 2. poloviny 16. stol. a nachází se přibližně ve středu obce, severně od malé návsi. Dnešní vzhled je dán barokní přestavbou z 18. století. Později byl kolem zámku založen i nevelký krajinářský park, který zde však již nenajdete.zamek1Dnešní podoba zámku je z poloviny 18. století, kdy za Jana z Mattencloit došlo k jeho pozdně barokní přestavbě. Mattencloitové vlastnili zámek i za první republiky, kdy postupně přešel do majetku rodiny Justovy, která jej vlastnila až do roku 1945. V roce 1961, kdy zámek zpravoval n. p. Zdravotnické zásobování Praha byl zámek opravován. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví.

Filiální koskosteltel sv. Ondřeje

Jednolodní, úplně dochovaná pseudogotická architektura v regionu z 2. poloviny 19. století.

 

 

Socha sv. Jana Nepomuckéhobarokní socha z 2 pol. 18. století.

socha

 

 

 

 

 

Švédský sloup

Švédský sloup pochází z roku 1633 a byl vybudován tehdejším majitelem Slezských Pavlovic Johannem Gottfriedem Kotulinskim jako díkuvzdání za odchod švédských vojsk. Původně byl pět metrů vysoký trojboký obelisk vybudován při severní hranici Slezských Pavlovic, ale při úpravě státních hranic s Polskem v roce 1959 se sloup ocitl na polském území, ze švédský sloukteré ho je sloup v současné době také lépe dostupný.

Přírodní rezervace Džungle, chrání pozůstatky lužního lesa s velkými starými duby, vrbami a olšemi.

Přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník (Pavlovický rybník), kde našlo útočiště několik chráněných druhů obojživelníků a plazů.

 

 

Pomník padlým, postavený obětem první světové války 1914-1918.
pomnik